Pinot Blanc 2018

Liên hệ
Mã sản phẩm
Danh mục Thượng phẩm
Hãng
Công dụng
Mô tả Là một loại rượu trắng trái cây nổi bật bởi những huơng vị quả hạch. Giống như mọi loại rượu của thương hiệu Vin de Vienne 74, chúng tôi chỉ sử dụng những quả nho mọng đẹp nhất. Pinot Blanc chính là người đồng hành tốt nhất cho các món cá và salad nhẹ. #organicare #pinotblanc2018