Hổ Phách Baltic

799.000 VND
Mã sản phẩm balticbutter1
Danh mục Ngọc ngà châu báu (NNCB BY LHA)
Hãng
Công dụng
Mô tả Hổ Phách Baltic thô màu Butter loại 1 làm trang sức.
Nội dung

Hổ Phách Baltic thô màu Butter loại 1 làm trang sức.

Sản phẩm liên quan