Hình thức thanh toán

  • Thanh toán trực tuyến với sản phẩm thông thường,
  • Riêng sản phẩm dành riêng cho khách hàng VIP ,thì khách hàng VIP có thể đặt hẹn giao hàng và trả tiền sau khi kiểm tra sản phẩm.