Chính sách và qui định chung

  • Đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn cho người tiêu dung. Khách có quyền từ chối nhận đơn hàng ngay khi kiểm tra.
  • hàng bán đã bao gồm thuế VAT, xuất hoá đơn điện tử qua email theo yêu cầu của quý khách.